Der er optimistiske fremtidsudsigter for Odense Sport & Event, efter at omsætningen i 2017 steg med 26 millioner kroner, og den grundlæggende drift før afskrivninger endte positivt. Det samlede årsregnskab endte dog utilfredsstillende, da årsregnskabet påvirkes af den generelle markedssituation på dele af virksomhedens forretningsområder, ligesom der er sket en nedskrivning af fodboldforretningens goodwill.

For Odense Sport & Event A/S blev 2017 præget af både en positiv udvikling og udfordringer i koncernen, der her til eftermiddag har afholdt generalforsamling. Mest positivt er det, at det gik fremad i driften. Således resulterede 2017 i en 14 procents stigning i nettoomsætningen til 212 mio. kr. mod 186 mio. kr. i 2016. Regnskabet er dog påvirket af bl.a. omkostninger til sagen vedr. brugsretten til Sparekassen Fyn Arena og af nedskrivninger på den samlede fodboldforretnings goodwill.

– Overordnet har der været en positiv udvikling på driften i 2017. Det glæder vi os naturligvis over, selvom vi da meget gerne havde set et bedre resultat. Samlet set gav året ikke den regnskabsmæssige fremgang, som var ønsket, og resultatet er ikke tilfredsstillende. Der er dog positive tendenser i koncernen, der gør, at vi er optimistiske med hensyn til fremtiden for de samlede aktiviteter, forklarer adm. direktør, Ole Bang Nielsen.

Årets resultat viser et underskud på -15,5 t. kroner efter skat mod et underskud på -12,0 t. kroner i 2016. Egenkapitalen var ved udgangen af året på 48,2 mio. kr. mod 60,5 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Historiens bedste messeår i Odense Congress Center
For messeafdelingen i Odense Congress Center blev 2017 et fantastisk år med flere stærke messer – her i blandt VVS Messen, VTM (værktøjsmaskiner), Ferie-Fritid, Digitaliseringsmessen og Ridesportsmessen. De flot afviklede messer og events med mange udstillere og besøgende betød, at messeafdelingen leverede det bedste resultat til dato.

– Vi glæder os over det stærke resultat på messeområdet. Vi har et meget kompetent setup på området, og det er sammen med vores centrale placering midt i landet medvirkende til at tiltrække mange messer, udstillere og besøgende. Samlet set lover det rigtig godt for udviklingen på messeområdet, siger Ole Bang Nielsen.

På Konference- og F&B-området er konkurrencen i lighed med de senere år fortsat meget hård, og resultatet på det område levede ikke op til forventningerne.

På hotelsiden fortsatte OCC Hotel Odense den positive udvikling. Den generelle belægningsprocent i Odense er stigende, blandt andet på grund af det høje aktivitetsniveau i og omkring byen, og OCC Hotel Odense fulgte som minimum denne udvikling.

I 2016 blev byggeriet af Odense kommende største hotel, Hotel Odeon, indledt i hjertet af Odense, og byggeriet skrider planmæssigt fremad. Hotellet åbnes i efteråret 2018. Der forventes fra 2019 en positiv indvirkning på koncernens samlede resultat.

Cateringvirksomheden Kai Thor levede i regnskabsåret 2017 ikke op til forventningerne. Dette var til dels forbundet med større omkostninger end forventet til at drive Kulturmaskinen, ligesom en ny stor kantinekunde ikke gav de forventede resultater grundet forsinkelser i den pågældende virksomheds aktivitetsniveau.

Blandet år i JVB Live
Resultaterne i JVB Live var i 2017 præget af den generelle konkurrencesituation på markedet for koncerter, hvor der tillige eksisterede en skærpet og hård lokal konkurrence om kunstnere og spillesteder. Resultatet stod derfor ikke mål med forventningerne, men til trods for det leverede JVB Live i 2017 igen store øjeblikke, som f.eks. verdensstjernens Plácido Domingos optræden i Sparekassen Fyn Arena.

I efteråret 2017 overtog Odense Sport & Event aktiviteterne i foreningen Culture-Club, som blev lagt sammen med JVB Live og skiftede navn til Live Culture. Programmet for 2018 ser meget stærkt ud, og der forventes et væsentligt forbedret resultat af denne virksomhed.

Show & Event-delen leverede i 2017 et tilfredsstillende resultat med flere stærke arrangementer, hvor især en succesrig gennemførelse af Disney on Ice bidrager positivt.

Fremgang i Odense Boldklub
For Odense Boldklub blev målsætningen om en top 6-placering i sæsonen 2016/2017 ikke indfriet. Primært på grund af et pointfattigt efterår 2016. Der var alligevel grund til at notere fremgang og optimisme for fremtiden. Der var generelt bedre tilskuertal og en stigende interesse for OB.

– På sponsorsiden ser vi forsat stor og loyal støtte fra vores mange dedikerede sponsorer. Vi er glade for, at sponsorerne i stort omfang udnytter alle de mange muligheder, de har som sponsor, og at de viser stor forståelse for, at projektet med at komme tilbage til toppen af dansk fodbold tager tid, siger Ole Bang Nielsen.

Sportsdirektør Jesper Hansen hæfter sig ved, at fodboldforretningen i 2017 klarede sig bedre end budgetteret, og at der samtidig var en positiv sportslig udvikling.

– Selvom vores ottendeplads i 2016/2017 i Alka Superliga ikke levede op til vores målsætning, så har vi i 2017 vist fremgang både spillemæssigt og på pointkontoen. Vi har stadig fuld fokus på vores stærke talentudvikling, og vi arbejder ihærdigt med at forbedre klubbens faciliteter i Ådalen, siger sportsdirektør Jesper Hansen.

På tilskuersiden har OB også taget vigtige skridt i den rigtige retning. Tilskuertallene har til OB’s hjemmekampe vist en fremgang på næsten 20 procent i den første halvdel af den nye sæson 2017/2018, mens det samtidig er tilfredsstillende, at en højere andel af OB’s kampe bliver valgt til de mere attraktive TV-tidspunkter. Disse forhold er med til at gøre resultatet bedre end budgetteret, selvom transferindtægterne ikke levede op til forventningerne.

– Vi har arbejdet hårdt for at nå dertil, hvor vi kan holde vores budgetter og samtidig se en overordnet sportslig udvikling på klubben generelt. Netop derfor kan vi i år tillade os at foretage en ekstraordinær nedskrivning af goodwill på den samlede fodboldforretning, som vi har ønsket at gøre i de seneste år. Det giver et mere korrekt billede af, hvor vi står i dag, og dermed har vi også et mere korrekt udgangspunkt til at bygge videre de kommende sæsoner, siger OB’s sportsdirektør Jesper Hansen.

Samlet set kan OB således se tilbage på 2017, hvor der blev taget gode skridt i den rigtige retning, og hvor den økonomiske fremgang fortsatte.

Forventninger til 2018
Odense Sport & Event forventer et lidt forbedret resultat for regnskabsåret 2018.

Om koncernen
Odense Sport & Event A/S blev stiftet i 2006 som en fusion mellem Odense Congress Center A/S og Odense Boldklub A/S. I 2007 voksede koncernen, da Fyns største musikarrangør, JVB ApS, blev købt og integreret i koncernen som JVB Concerts. I 2016 købte Odense Sport & Event A/S 100 procent af aktierne i Kai Thor A/S samt Danbillet A/S. I 2017 overtog Odense Sport & Event aktiviteterne i foreningen Culture-Club, som blev lagt sammen med JVB ApS og skiftede navn til Live Culture ApS.

 Missionen i Odense Sport & Event A/S er at begejstre gennem oplevelser, og det sker hver dag året rundt, når koncernen byder indenfor til et bredt udvalg af oplevelser. Det kan være til messer, kongresser, konferencer, udstillinger og møder, ligesom det kan være i forbindelse med hotelovernatninger, shows, topfodbold og store musikalske oplevelser.